bawarski strój ludowy

Oktoberfest w obiektywie

Skrót: 
Trochę obrazków z jubileuszowego festynu.
Dane: