Dlaczego 11 listopada to dla Polaków Święto Narodowe?

11 listopada 1918r. to dzień, w którym Józef Piłsudski przejął władzę i dla uczczenia powstania suwerennego ośrodka władzy odrodzonej Polski, został w 1937 roku oficjalnie ogłoszony świętem narodowym Polaków. Jednak dzień ten był już od 1919 roku obchodzony jako Święto Niepodległości. Od tego czasu jest jednym z najważniejszych świąt obchodzonych przez Polaków w kraju i za granicą.
Dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momentem w dziejach Europy, a przede wszystkim w dziejach Polski. Po 123 latach niewoli narodowej i powstańczych zrywów wolnościowych Polska odzyskała niepodległość. Nadeszła upragniona wolność. Dnia 10 listopada 1918 r. do kraju powrócił Józef Piłsudski, który od lipca 1917 r. internowany był przez Niemców w Magdeburgu. 11 listopada Rada Regencyjna przekazała mu naczelne dowództwo polskich sił zbrojnych i w Warszawie rozpoczęło się, trwające już w innych miastach, rozbrajanie wojsk okupacyjnych. Spełnił się sen pokoleń: odrodziło się państwo polskie. O utrwalenie i utrzymanie dopiero, co odzyskanej niepodległości przyszło jednak narodowi polskiemu toczyć krwawe boje. W dniu 27 grudnia 1918 r. wybuchło powstanie wielkopolskie, które przywróciło Wielkopolskę do macierzy. W Galicji Wschodniej trwały zacięte walki z Ukraińcami, a na wschodnich kresach Polski oddziały samoobrony walczyły z bolszewikami. Ponadto trzeba było trzech powstań śląskich, by część Górnego Śląska znalazła się w granicach Polski. Przypieczętowaniem dzieła odrodzenia Rzeczypospolitej była Bitwa Warszawska 13-25.09.1920r., w której naród polski obronił odzyskaną niepodległość.
Według mnie każdy człowiek chce przynależeć do jakiegoś narodu, mieć swój kraj i język, jednak w przypadku Polaków trzeba było na to długo czekać. Zaborcy niszczyli nasz naród, chcieli by Polacy przestali istnieć. Zakazali posługiwania się językiem Polskim w urzędach i w innych miejscach publicznych, a przede wszystkim zabronili nauki naszego języka ojczystego w szkołach. Mimo tych restrykcji duch patriotyczny w naszych pradziadach nie umarł. Społeczeństwo polskie przeciwstawiało się skutecznie wynarodowieniu, zakazowi używania języka polskiego. Domy i rodziny były szczególnymi stróżami polskości. Dbano, by dzieci mówiły po polsku, by znały polskie obyczaje i obrzędy. Wychowywano je w duchu patriotyzmu i szacunku dla bohaterów narodowych. Uważam, że moje pokolenie ma szczęście, żyć w wolnym, niepodległym kraju oraz chodzić do szkoły i uczyć się języka polskiego.
Polska na długo znikła z map Europy, nie znikła jednak nigdy z serc i umysłów Polaków, którzy byli jej oddani. Polacy to patrioci, zawsze gotowi walczyć, a nawet umrzeć za ojczyznę. Jednak heroiczne czyny wymagane są rzadko i tylko w okresie zagrożenia, np: wojny. Jednak patriotą nie jest się tylko podczas wielkich zagrożeń, ale jest się nim także, na co dzień wtedy, gdy szanuje się symbole narodowe, kiedy pamięta się o ważnych wydarzeniach, rocznicach - jak chociażby o tej 88 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Patriotyzm to miłość, a miłość to wierność w służbie, czego przykładem jest modlitwa Ks. Piotr Skargi cyt. „Wszechmogący, Wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Piękna to modlitwa, bo człowiek jest nie tylko dzieckiem rodziców, ale także dzieckiem swojego narodu, mniej lub bardziej w nim zakorzenionym”.
Po II wojnie światowej władze Polski Ludowej usunęły Święto Niepodległości z kalendarza, ale nie z serc Polaków. Środowiska niepodległościowe nadal obchodziły kolejne rocznice 11 listopada 1918 roku. Dopiero w 1989 roku Sejm IX Kadencji przywrócił narodowi to święto.
Reasumując 11 listopada jako narodowe Święto Niepodległości skłania nas do refleksji nad patriotyzmem. Obchody Święta Niepodległości łączą Polaków mieszkających w kraju i na uchodźctwie. To święto łączy Polaków żyjących w Stanach Zjednoczonych, którzy świętują w tym dniu Dzień Weteranów, oraz Polaków mieszkających w Kanadzie, którzy w tym dniu świętują Dzień Pamięci. Ducha patriotyzmu Polaków podtrzymują solidne korzenie.

Przydatna praca?
Źródło: ściąga.pl
0
Twoja ocena: Brak
Dodaj do